SİYASET
Giriş Tarihi : 12-02-2016 10:46   Güncelleme : 12-02-2016 10:46

PMYO MÜLAKATI ANAYASA’YA AYKIRI

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut TANAL Polis Meslek Yüksek Okulu mezunlarının ve dolayısıyla ailelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için 04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun Ek 1. Maddesinin 3. Fıkrasında öngörülen değişikliğin yapılması hususunda TBMM’ye Kanun Teklifi verdi.

PMYO MÜLAKATI ANAYASA’YA AYKIRI

Teklif metninde Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararlarına da değinen TANAL; “Anayasa’nın ve Anayasa Mahkemesinin “Hukuk Devleti” tanımlarından da anlaşılacağı üzere; eğitimine devam eden kişilerin mülakata tabi tutularak çeşitli gerekçelerle elenmesi “Öngörülebilirlik, belirlilik ve idareye güven” ilkelerinin ve dolayısıyla Anayasal güvence altında bulunan Hukuk Devleti İlkesinin İhlali anlamına gelmektedir.

            Hukuk Devletinin temel ilkeleri olarak ifade edilen;

*Devletin faaliyetlerinde hukuk kurallarıyla bağlı olması,

*Hukuk önünde eşitlik ve devletin tarafsızlığı,

*Temel Hakların güvence altına alınması

prensipleri, yapılan mülakatlar sonucu bu ilkelerin uygulanmadığı anlamına gelmektedir.” Dedi.

Polis Meslek Yüksek Okulu Mezunu öğrencilerin, ortalama 3 ile 5 dakikalık yapılan mülakatlardan elenmesi ve herkese eşit şartlarda ve niteliklerde sorular yöneltilmemesinin hak kayıplarına neden olduğunu savunan Av. Mahut TANAL;

“İç Güvenlik Paketi ile polis okullarından mezun olan öğrencilere atama için “Mülakat” uygulamasının getirilmesi ile birçok öğrenci ve öğrencilerin aileleri mağdur olmuştur.

Polis Meslek Yüksekokullarına başvuru yaptıktan sonra mülakatı geçen öğrenciler Polis Meslek Yüksekokullarına kabul edilmekte ve bu süreçten sonra iş güvencesine sahip olmaktadır. Ancak söz konusu öğrencilere ilişkin olarak yönetmelik değişikliği yapılarak mülakat uygulamasına tabi tutulmuşlar ve elenmişlerdir. Mülakattan sonra elenen ortalama 2.000 öğrenciye eğitim aldıkları ve uzmanlaştıkları alanda bir alternatif sağlanmaması da ayrıca hak kayıplarının yaşanmasına neden olmaktadır.” Dedi.

CHP’li Vekilin Kanun Teklifinin gerekçesi ise şu şekilde “öğrencilerin ve öğrencilerin durumlarına bağlı olarak ailelerinin mağdur olmaları neticesinde, PMYO mezunu öğrencilerin mülakatla yerleştikleri ve 2 yıl öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokullarından mezun olduktan sonra elenmelerine neden olan mülakat uygulamasının kaldırılması için söz konusu kanun teklifimin verilmesi gereği hasıl olmuştur.”