SİYASET
Giriş Tarihi : 05-04-2016 12:55   Güncelleme : 05-04-2016 12:55

Nusaybinde'ki sokağa çıkma yasakları ile ilgili soru önerge

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Nusaybinde'ki sokağa çıkma yasakları ile ilgili soru önerge

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bugüne kadar 1 şehir merkezi ve 7 şehrin 21 ilçesinde onlarca mahalleyi kapsayacak şekilde 61 kez ilan edilen sokağa çıkma yasakları toplamda 733 günü bulmuş durumdadır.

                Mardin Valiliği de 13 Mart 2016 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile Nusaybin ilçesi genelinde “Nusaybin'de bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan, çukur, barikat ve bombalı tuzakları temizlemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini tesis etmek üzere 14 Mart saat 00.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar” sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurmuştur. İlan edilen yasak 21 gündür aralıksız devam etmektedir.

 Yasakların ilan edildiği tüm yerleşim yerlerinde yasağın gerekçesi olarak ”vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin tesis edilmesi” gösterilse de bu yasaklar nedeniyle yüzbinlerce yurttaşın mağdur olduğuna dair haberler de basına yansımaktadır.

 

Bu bağlamda:

1-            Nusaybin ilçesinde bakanlığınıza bağlı kaç adet sağlık kurumu bulunmaktadır? Sokağa çıkma yasağından önce bu sağlık kuruluşlarına günlük olarak başvuran hasta sayıları ile yasaktan sonra başvuran hasta sayıları kaçtır? Yasaktan önce ve yasaktan sonra ilçede yapılan aşılama sayıları günlük olarak ne kadardır?

2-            Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağı öncesinde bakanlığınıza bağlı sağlık kuruluşları tarafından düzenli takibi yapılan, anne, çocuk, kalıcı hastalığı bulunan ve düzenli takibi yapılması gereken hasta sayıları kaç kişiydi? Yasakların başlamasıyla birlikte bu hastaların takipleriyle ilgili almış olduğunuz önlemler nelerdir? Mevcut durumda bu tür hastaların takibi ne şekilde yapılmaktadır?

 

3-            Nusaybin ilçesinde 2016 yılı başından bu güne kadar 112 acil çağrı merkezine günlük olarak gelen ve sağlık görevlileri ile ambulansın yönlendirildiği çağrı, vaka ve müdahale sayısı kaçtır?   Ambulans ve sağlık personelinin yönlendirilmediği çağrı ve vaka sayısı kaçtır?

 

4-            Nusaybin ilçesinde evde sağlık hizmetinden yararlanan hasta sayısı kaçtır? Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 14 Mart 2016 tarihinden beri bu hastalara evde sağlık hizmeti ne şekilde sunulmaktadır?

 

5-            Nusaybin ilçesinde 13 Mart 2016 tarihinden bu güne kadar bakanlığınıza bağlı sağlık kuruluşları morglarına taşınan cenaze sayısı kaçtır? Bu cenazelerden kaç tanesi yakınları tarafından alınmıştır? Alınmayan cenaze var mıdır? Varsa sayısı kaçtır?

 

6-            Mardin Valiliği tarafından Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden önce ilçede alınması gereken sağlık tedbirleri hakkında bakanlığınıza ya da il sağlık müdürlüğünüze herhangi bir bildirimde bulunulmuş mudur? Bulunulmuşsa ilçede ilave olarak almış olduğunuz sağlık tedbirleri nelerdir? İlave sağlık tedbirleri için ilçeye gönderilen sağlık araç-gereç, ambulans, personel ve ekonomik olarak aktarılan olanakların sayı ve miktarı nedir?