SİYASET
Giriş Tarihi : 12-04-2016 13:04   Güncelleme : 12-04-2016 13:04

BAYDEMİR: Urfa'daki hastaneler meselesini meclise taşıdı..

Haber Merkezi Gaphaberleri.com Şanlıurfa: Süleyman TURAN

BAYDEMİR: Urfa'daki hastaneler meselesini meclise taşıdı..

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, SGK sözleşmeleri yenilenmeyen Urfa'daki hastaneler meselesini meclise taşıdı

 

Urfa vekili Osman Baydemir hangi gerekçelerle Urfa'daki hastanelerin SGK sözleşmelerinin yenilenmediği ve bu durumun yarattığı mağduriyetlerin önüne nasıl geçileceğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na sordu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından Anayasanın 98’inci ve İçtüzüğün 96 ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 Osman BAYDEMİR Şanlıurfa Milletvekili

                                                                                                                                                      

Son aylarda Urfa ilimizde özel hastanelerin teker teker tek taraflı olarak SGK Sözleşmeleri iptal edilmekte, OSM ve Edessa hastanelerinden sonra şimdi de Ursu Hastanesi ve Academia Tıp Merkezinin SGK sözleşmelerinin tek taraflı iptal edildiği belirtilmektedir. Bu hastanelerin her sağlık kurumunun verdiği hizmetleri karşılamasının yanı sıra, kanser tedavisi, açık kalp ameliyatları ve anjiyo tedavisi gibi spesifik tedaviler için de Urfa’da önemli adresler olduğu halkımız tarafından dile getirilmektedir. Sağlık hizmetlerinde yaşanan sıkıntıların üst safhada olduğu, uzun yıllardır hastane mevcudu ve yatak sayılarının halkın taleplerini karşılamadığı ve Şehir hastanesi projesinin halen bitirilmediği Urfa ilimizde bir de bahsi geçen hastanelerin kapatılması, halkın en doğal hakkı olan sağlık haklarından yoksun bırakılmasına neden olmaktadır. Ayrıca, işsizlik sorunun ciddi boyutlarda olduğu Urfa’da, dört özel hastanenin kısa aralıklarla, artarda kapatılması, işsizlere yeni kişilerin eklenmesini doğurmaktadır.

Bu gerekçelerle; 

1-            İsmi geçen hastanelerin sözleşmelerinin yenilenmemesinin gerekçeleri nelerdir? İlimizde daha kaç hastanenin sözleşmelerinin yenilenmemesi planlanmaktadır?   

2-            Sözleşmelerin yenilenmeyeceğine dair karar hastanelere ne zaman iletilmiştir? Sözleşmelerin yenilenmemesi sonucunda doğacak mağduriyetler ile ilgili öncesinde hastaneler ile bir istişarede bulunulmuş mudur?

3-            Son olarak sözleşmesi yenilenmeyen Ursu Hastanesinde, hastanenin kapanma ile yüz yüze kalmasından kaynaklı, 307 personelin işsiz kalmasına dair doğacak mağduriyetler nasıl giderilecektir? Bu konuda Bakanlığınız bir sorumluluk alacak mıdır?

 

4-            Kamuoyunda, özel hastanelerin, SGK sözleşmelerinin iptalinin bir cezalandırma ve keyfi bir uygulama olarak yapıldığı algısı oluşmaktadır. Bunda, yetkililerin kamuoyunu yeterli bilgilendirmemesi ve geçerli gerekçelerin kamuoyu ile paylaşılmamasının payı bulunmakta mıdır? Bakanlığınız konuya dair bir açıklama yapmayı düşünmekte midir?

5-            Ciddi istihdam sorunlarının yaşandığı Urfa’da, özel hastanelerin kapatılması sonucu doğacak sağlık sektöründeki istihdam açığının hangi şekilde önüne geçilecektir? Bu konuda, kamuoyu ile paylaşacağınız, bir planınız, programınız bulunmakta mıdır?