SAĞLIK
Giriş Tarihi : 16-04-2016 21:54   Güncelleme : 16-04-2016 21:54

“Ersin ARSLAN’ ı unutmadık. Başka Ersin’ ler ölmesin! ‘

Görev Şehidimiz Dr. Ersin ARSLAN’ ın vefatının 4. yılında tüm sağlık çalışanları olarak ilk günkü acımızı aynı şekilde yüreğimizde taşıyoruz.

“Ersin ARSLAN’ ı unutmadık. Başka Ersin’ ler ölmesin! ‘

Toplumsal kutuplaşmanın vatandaşlar üzerinde yarattığı gerilim sebebiyle Maalesef geçen süreç içerisinde çok sayıda sağlıkta şiddet vakası yaşanmış, sayısız sağlık çalışanı arkadaşımız şehit edilmiş ve hepimiz bu tehdidi her gün yaşayarak sağlık hizmeti vermeye devam etmekteyiz.

“Ersin ARSLAN’ ı unutmadık. Başka Ersin’ ler ölmesin! ‘

Sağlık çalışanları; iş güvencesi yitimi, fazla çalışma, ikinci işte çalışma, hastalıkta çalışma, özlük haklarında gerileme, yıllık izine ayrılamama, iş stresi, idare baskısı gibi sebeplerden ötürü her sabah işyerine umutsuz gitmekte ve dönmektedir.

 

Her yıl yeniden planlanan, esaslı evrensel mevzuatlara dayanmayan torba yasalar ve Tutarsız sağlık politikalarının bir sonucu olarak;  İnsanlar sağlık çalışanlarını yasal hakları olan bir kamu personeli değil de, kendilerine hizmet eden ‘satın alınmış köleler’ olarak görmektedir.

 

            “Unutmayınız ki! Sağlıkta şiddet sağlık çalışanlarını değil tüm toplumun sağlığını tehdit etmektedir!”

 

            Olağanüstü zor koşullarda, bir gün içerisinde yüzlerce hasta muayene etmek mecburiyetinde olan sağlık çalışanları performans sistemi altında ezilmektedirler. Bu koşullarda sağlıkta şiddete maruz kalmak sağlık çalışanlarının kaderi haline gelmiştir.

 

            Maalesef; Sağlık politikaları; sistemin mükemmel olduğunu, şayet bir hata varsa bunun sebebinin çalışanlar olduğu anlayışını medya yoluyla vatandaşa empoze etmekte, sistemin tüm aksaklıklarını SABİM üzerinden, sağlık çalışanlarına angarya uygulayarak çözme yolunu seçmiştir.

 

            Sağlık Bakanlığının derhal sağlıkta şiddet yasasını meclisten geçirmesini, yıllar önce olduğu gibi sağlık çalışanlarına vatandaş tarafından duyulan saygınlığın yıkılan temellerini yeniden inşa etmesini bekliyoruz.

 

            “Sağlıkta Şiddet Sona ERSİN!”

 

            Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak herkes sussa da, sadece 17 Nisan’ da değil her gün sağlıkta şiddete dur diyecek kanunsal düzenlemelerin yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

 

            Bu durum bizi olduğu kadar, tüm toplumu ve sağlık çalışanlarını da olumsuz etkilemekte sağlık hizmetinin kalitesini düşürmektedir.

 

            Halkımıza sesleniyoruz;

            Yaratılan kaos ne sizin nede sağlık çalışanlarının suçudur.  Temelleri Performans sistemine dayanmayan, her yurttaşın eşit haklarla nitelikli bir sağlık hakkına kavuşacağı bir Türkiye için biz sağlık çalışanları için dün olduğu gibi bugün ve yarında durmadan çalışacağız. Büyüyünce doktor veya hemşire yapmak için çalıştığınız çocuklarınıza bu mesleğin saygınlığı konusunda daha fazla telkinde bulununuz.

 

            Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz diyen bir cumhuriyetin çocukları olarak, hep birlikte Haykıracağız;

            “Ersin ARSLAN’ ı unutmadık. Başka Ersin’ ler ölmesin! ‘’

            “Bu ülkenin sağlığı bizlere emanettir, sağlıkta şiddete son verecek kanunsal düzenlemelerin bir an önce meclisten geçmesini bekliyoruz!”

           

 

         BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI

            BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI

          ANADOLU ŞUBE YÖNETİM KURULU ADINA             DR.HÜSEYİN GÜNTÜRK