EKONOMİ
Giriş Tarihi : 05-05-2016 13:59   Güncelleme : 05-05-2016 13:59

Kürt esnafın borcuna erteleme

Kürt illerindeki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların, Halk Bankası tarafından kullandırılan düşük faizli kredilerden doğan borçları bir yıl ertelenecek.

Kürt esnafın borcuna erteleme

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Buna göre, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari illeri ve ilçelerinde, işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarların, düşük faizli kredilerden doğan borçlarında bir yıl ertelemeye gidilecek.

 

Esnafın, ilgili kamu idaresinden alınan resmi yazıyla birlikte bankaya yazılı müracaat etmesi gerekiyor.

 

Başvuru yapanların, bir yıl içinde doğacak veya bankaya müracaat tarihi itibarıyla vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içinde olan borçları, taksit vadesinde ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle taksit vadesinden itibaren bir yıl süreyle faizsiz olarak ertelenecek.

 

Buna bağlı olarak kredi itfa tablosu doğrultusunda kalan tüm taksitler de birer yıl ötelenecek.

 

Esnaf ve sanatkarlar, yıl sonuna kadar Halk Bankası’na yazılı olarak müracaat edebilecek.

 

Karar kapsamında borçları ertelenen esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde ilgili karar kapsamında banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek.

 

Sözkonusu Bakanlar Kurulu kararlarında ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

 

Ertelenen krediler nedeniyle müracaat süresi sonuna kadar borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

 

Bankanın ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, banka tarafından esnaf ve sanatkar kredilerine uygulanan cari kredi faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak. Gelir kaybı tutarları Hazine Müsteşarlığı’nca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak. Rudaw