DÜNYA
Giriş Tarihi : 27-05-2016 18:55   Güncelleme : 27-05-2016 18:55

237 isimden “Bu ortamda Anayasa yapılamaz” bildirisi

Aralarında Vedat Türkali, Ahmet Ümit, Binnaz Toprak, Büşra Ersanlı, Celal Doğan, Ercan Karakaş, Eşber Yagmurdereli, Ezel Akay, Ferhat Tunç, Fikri Sağlar, Filiz Kerestecioğlu, Garo Paylan, Gülseren Onanç, İlhan Cihaner, Orhan Alkaya, Osman Kavala, Ragıp Zarakolu, Rıza Türmen, Sayat Tekir, Sezgin Tanrıkulu, Suavi, Ümit Kıvanç, Zeynep Altıok Akatlı’nın da bulunduğu 237 kişi “Bu ortamda Anayasa yapılamaz” başlıklı bildiri yayınladı.

237 isimden “Bu ortamda Anayasa yapılamaz” bildirisi

Aralarında CHP ve HDP’li milletvekilleri, yazar, aydın ve sanatçıların bulunduğu 237 kişi, “Bu ortamda Anayasa yapılamaz” başlıklı bildiri yayınladı.

“Önce Demokrasi” başlıklı bildiride, “İktidar eliyle anayasasızlaştırma sürecine, devlet-toplum ilişkisinde hukuksuz alanlar yaratılmasına, anayasa ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerin yok sayılmasına, din ve mezhep bakışı temelinde yaratılan baskıcı ve totaliter yönetim anlayışına, ülkenin yurt içinde ve yurt dışında savaş ortamına sürüklenmesine itiraz ediyoruz” denildi.

“Başkanlık rejimi zorlamasına…”

Demokratik değerler etrafında en geniş birliği inşa etmenin, acil önem taşıyan bir yurttaşlık görevi olduğu belirtilen bildiride, şu ifadeler yer aldı:

“Parlamenter rejime karşı fiili durum yaratarak keyfi bir yönetim kuran, erkler ayrılığını yok eden, hak ve özgürlükleri ihlal eden, dokunulmazlıkları kaldırarak yasamayı doğrudan yürütmenin tahakkümü altına almaya yeltenen zihniyetin “yeni ve katılımcı anayasa yapıyoruz” söylemiyle yarattığı bilgi kirliliğine “hayır” diyoruz.

“Yol temizliği yapılıp ifade, basın ve örgütlenme özgürlükleri üzerindeki baskılar kaldırılmadan bu ortamda oldu bitti ve dayatma yoluyla anayasa yapma çabasını gayrı meşru buluyoruz. Yaratılan kutuplaşmanın giderilmesi yerine, baskıcı yönetimi pekiştirecek bir başkanlık rejimi zorlamasına; bu amaçla tek yanlı propaganda aygıtı olarak kullanılan medya yapılanmasının ve devletin bütün organlarının partizanca seferber edilmesine karşı çıkıyoruz.

“Bu nedenlerle, TBMM ve demokratik mekanizmalar işletilerek hak ve özgürlükleri ihlal eden antidemokratik yasaların ayıklanmasını, baskıcı ve hukuk dışı uygulamalara son verilmesini, insan hakları, demokrasi ve hukuka karşı saldırıların durdurulması amacıyla; yasama, yürütme ve yargı organlarının, görev, yetki ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmesini, toplumsal barış sağlanmadan anayasa yapım koşulları yaratılamayacağından, barışçı, nefret söyleminden arınmış ve kucaklayıcı bir iklim oluşturulmasını talep ediyoruz.”

“Önce hukuk ve demokrasi”

Tüm azınlıkların özgürlüklerinin ve demokratik değerlerin savunulması gerektiğine vurgu yapılan bildiride, şöyle denildi:

“Hukuka, akla ve ahlaka aykırı, gayrimeşru söylem ve uygulamalara karşı meşru direnme hakkını hatırlayarak ve hatırlatarak, “bu ortamda anayasa yapılamaz, önce hukuk ve demokrasi” diyoruz.

“Bu saik ve öncelikler konusunda hemfikir olan herkesi, her yerde “Önce Demokrasi” forumları ve anayasa kürsüleri oluşturarak “bu ortamda anayasa yapılamaz, önce demokrasi fikri” etrafında en geniş birliği sağlayacak, anayasal dayatma karşısında seçeneksiz olmadığımızı ortaya koyacak demokratik tartışma ve mücadele zeminini yaratmaya ve güçlendirmeye çağırıyoruz.”

İmzacılar:

Abdurrahman Atalay, Ahmet Özer, Ahmet Şık, Ahmet Ümit, Akçay Taşçı, Akın Birdal, Akın Olgun, Akif Burak Atlar, Ali Çerkezoğlu, Ali Demirçalı, Ali Kenanoğlu, Ali Özyurt, Ali Rıza Öztürk, Alitemel Kurtaran, Arın Gül Yeniaras, Arman Yılmaz, Arzu Becerik, Atilla Tuygan, Aydın Cıngı, Aydın Engin, Ayşe Eser Danişoğlu, Ayşe Erzan, Ayşe Gözen, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Candaş, Aziz Konukman, Barbaros Dinçer, Barış Erel, Baskın Oran, Başar Yaltı, Bedrettin Kalın, Begüm Özden Fırat, Beral Madra, Berna Babaoğlu Ulutaş, Beyazıt İlhan, Beyza Üstün, Bilge Selçuk, Binnaz Toprak, Burak Cop, Burhan Şenatalar, Bülent Akbay, Bülent Eryılmaz, Bülent Tekin, Bülent Tuna, Büşra Ersanlı, Can Atalay, Canan Kaftancıoğlu, Celal Dinçer, Celal Doğan, Celalettin Can, Cemal Gökçe, Cengiz Aktar, Cengiz Arın, Ceren Şengül, Ceyda Karan, Deniz Özgür, Dilek Gökçin, Dilşah Deniz, Doğan Bermek, Doğan Boztaş, Efkan Bolaç, Emel Yıldırım, Ercan İpekçi, Ercan Karakaş, Erdal Aksünger, Erdoğan Aydın, Ergün Aru, Eriş Bilaloğlu, Erkan Sevinç, Erol Kızılelma, Ertan Aksoy, Ertan Zereyak, Esen Aslandoğan, Eşber Yagmurdereli, Evren İşler, Eyüp Muhcu, Ezel Akay, Faik Bulut, Fatih Polat, Fatih Sürenkök, Ferhat Tunç, Ferihan Karasu, Fidan Eroğlu, Fikri Sağlar, Filiz Kerestecioğlu, Füsun İşcan, Garo Paylan, Gençay Gürsoy, Gökçe Çataloluk, Gülseren Onanç, Gürel Tüzün, Hacer Ansal, Hakan Tahmaz, Hamit Erdem, Hasan Ören, Hasan Cevad Özdil, Hayri Erdoğan, Hilmi Hacaloğlu, Hülya Gülbahar, Hüseyin Demirdizen, Hüseyin Saygılı, Işıl Ünal, İbrahim Gerede, İbrahim Kaboğlu, İdris Lütfü Melek, İdris Yıldız, İlhan Cihaner, İlhan Demiröz, İrfan Açıkgöz, Kadir Akın, Kadir Gökmen Öğüt, Kamil Kartal, Kayuş Calıkman Gavrilof, Kemal Akkurt, Kemal Parlak, Korhan Gümüş, Kuvvet Lordoğlu, Levent Köker, Levent Tüzel, Mahir Sayın, Mahmut Akal, Mehmet Akar, Mehmet Emin Aktar, Mehmet Ali Aslan, Mehmet Ali Edipoğlu, Mehmet Fatih Traş, Mehmet Hilal Kaplan, Mehmet Ruhi Demiray, Mehmet Kırlıdoğ, Mehmet Tüm, Melda Onur, Meryem Koray, Mine Gencel Bek, Mukaddes Erdoğdu Çelik, Murat Çelikkan, Murat Özyüksel, Mustafa Atalay, Mustafa Boztepe, Mustafa Erdoğan, Mustafa Küçük, Mustafa Moroğlu, Mustafa Sönmez, Muzaffer Kaya, Namık Havutça, Nazım Alpman, Nazik Işık, Nejla Kurul, Necdet Saraç, Necmiye Alpay, Nesrin Nas, Neşe Karahan, Nimet Tanrıkulu, Nuray Sancar, Oğuz Kaan Salıcı, Onur Hamzaoğlu, Orhan Alkaya, Orhan Aydın, Orhan Silier, Osman Kavala, Oya Baydar, Oya Ersoy, Oya Özarslan, Öget Öktem Tanör, Ömer Gökhan Çelik, Ömer Işık, Özcan Ünalan, Özden Şener, Özgen Nama, Özgür Barış Akbayır, Özgür Karaduman, Özgür Müftüoğlu, Özgür Özel, Ragıp Zarakolu, Ramis Topal, Raşit Tükel, Reyan Tuvi, Rıfat Doğan, Rıza Türmen, Sadık Şimşek, Sait Çetinoğlu, Sakine Öz, Samet Ekinci, Sami Alptekin, Sami Elvan, Sami Evren, Sami Yılmaztürk, Saruhan Oluç, Sayat Tekir, Sebahat Tuncel, Seçkin Özsoy, Sedat Tuncer, Sedef Küçük, Selahattin Karaahmetoğlu, Selçuk Erez, Selma Gürkan, Sema Bayraktar, Semra Somersan, Sena Kaleli, Sevim Belli, Seza Feza Arslan, Sezai Temelli, Sezgin Tanrıkulu, Sibel Köklü, Simten Coşar, Suavi, Süleyman Karan, Süleyman Solmaz, Şahin Tekgündüz, Şanar Yurdatapan, Şaziye Köse, Şebnem K. Fincancı, Tahsin Yeşildere, Talat Özmen, Tayfun Kahraman, Tolga Tören, Tora Pekin, Tuncay Yılmaz, Turan Eser, Turgut Öker, Turgut Saraçoğlu, Ümit Kıvanç, Ümit Özgümüş, Vecdi Sayar, Vedat Türkali, Veli Ağbaba, Veli Lök, Yalçın Ergündoğan, Yaman Barlas, Yasemin Ahi, Yasemin Özdek, Yasemin Zeytinoğlu, Yıldırım Kaya, Yiğit Acar, Yücel Göktürk, Zeynep Altıok Akatlı, Ziya Halis.(kaynak imc)