SİYASET
Giriş Tarihi : 01-06-2016 11:24   Güncelleme : 01-06-2016 11:24

Baydemir, çocukların sağlık hizmetlerine ulaşımlarında yaşanan sorunları Sağlık Bakanlığına sordu

Haber Merkezi Gaphaberleri.com Şanlıurfa: Süleyman TURAN

Baydemir, çocukların sağlık hizmetlerine ulaşımlarında yaşanan sorunları Sağlık Bakanlığına sordu

HDP Urfa vekili Osman Baydemir Urfa'da çocukların sağlık hizmetlerine ulaşımlarında yaşanan sorunlara dair Sağlık Bakanlığına önerge sundu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından Anayasanın 98’inci ve İçtüzüğün 96 ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 Osman BAYDEMİR  Şanlıurfa Milletvekili

                                                                                                                                                       

Urfa ilimizde çocuk hastalıklarına müdahale edebilecek doktorların sayısında ciddi sıkıntıların yaşandığı gizlenemeyecek bir gerçektir. Hekim yokluğu ve teknik kapasite yetmezliğinden kaynaklı çocuk ölüm vakalarının meydana geldiği hemen hemen her Urfalının temel yakınmasıdır.

Bu gerekçelerle; 

1-            Urfa ilimizde ve ilçelerinde kaç çocuk sağlığı ve hastalıkları hastanesi bulunmaktadır?

2-            İlimiz ve ilçelerinde çocuk sağlığı ve hastalıklarına dair kaç uzman hekim bulunmaktadır? Çocuk başına düşen uzman hekim sayısı nedir? 

3-            Çocuk başına düşen çocuk hastanesi yatak sayısı nedir?

4-            Urfa ilimizde 2015 ve 2016 senesinde kaç çocuk ölümü vakası yaşanmıştır? Ölüm vakalarının nedenleri nelerdir?

5-            Kaç çocuk erken teşhis yapılmaması ve acil müdahale edilmemesi nedeniyle yaşamını kaybetmiştir? Erken teşhisin yapılmamasının önündeki temel nedenler nelerdir?

6-            Urfa ilimizde kaç çocuk gerekli hizmeti alamadığından dolayı hekim kararı ile çevre şehirlerde bulunan hastanelere sevk edilmiştir? Bu sevk edilme sırasında kaç çocuk yaşamını kaybetmiştir?

 

7-            Ailelerin Urfa’da alamadıkları hizmetlerden dolayı kendi imkânları ile çevre il hastanelerine çocuklarını götürdükleri doğru mudur? Hasta çocukların teşhis ve tedavinin sağlıklı bir şekilde Urfa’da yapılması ve başka il hastanelerine çocukların taşınmasının önüne geçmek için Bakanlığınızca atacağınız adımlar neler olacaktır?

8-            Son iki yıl içerisinde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının kaçı Urfa’dan başka bir ile tayin istemiştir? Kaç hekim istifa etmiştir? Zorunlu hizmet veya geçici görevlendirme ile gelen hekim sayısı kaçtır?

9-            Son iki yıl içerisinde kaç çocuk hastalıkları uzmanı tayin isteyerek Urfa ilimize gelmiştir?

10-         Doğum hızının en yüksek olduğu il olan Urfa’da, buna bağlı olarak, gün geçtikçe çocuk nüfus sayısı da artmaktadır. Bu nüfusa dair sağlık hizmetlerinin olması gerektiği standartlarda ve her çocuğun erişebileceği tarzda olabilmesi için ne tür adımlar atılmaktadır?