SİYASET
Giriş Tarihi : 04-06-2016 13:39   Güncelleme : 04-06-2016 13:39

HDP’lı AYHAN:Eczacıların yaşadıkları sorunlarla ilgili soru önergesi

Haber Merkezi Gaphaberleri.com Şanlıurfa: Süleyman TURAN

HDP’lı  AYHAN:Eczacıların yaşadıkları sorunlarla ilgili soru önergesi

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim AYHAN Eczacıların yaşadıkları sorunlarla ilgili soru önergesi

 

 

Geçici koruma statüsündeki yabancılara ait reçete bedellerinin ödenmesinde yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun yanıtlaması talebi ile hazırladığımız soru önergesi ektedir.

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu tarafından Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 99'uncu maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

     

         İbrahim AYHAN HDP Şanlıurfa Milletvekili

 

                                                                                            

15 Ekim 2015 tarihinden sonra Başbakanlık Genelgesiyle geçici koruma statüsündeki yabancıların ilaçları SGK medula eczane provizyon sistemi üzerinden karşılanmaya başlamıştır.

            Basında yer alan haberlere göre eczacılarımız, geçici koruma statüsündeki yabancılara ait reçete kontrollerinin örnekleme olmadan yapılması, reçete incelemedeki personel sayısının yetersizliği gibi sorunlardan kaynaklı olarak 7 ay geçmesine rağmen reçete bedellerini alamamaktadırlar.

            Ülke genelinde iki bucuk milyon civarında geçici koruma statüsüne sahip yabancı bulunmakta, bunların önemli bir bölümü (500 000 civarında) Şanlıurfa ilimizde yaşamaktadır. Dolayısıyla Şanlıurfa'daki eczacılarımız bu durumdan daha fazla etkilenmekte, mağdur olmaktadırlar.

            Şanlıurfa 27. Bölge Eczacı Odası'nın 2 Haziran 2016 tarihli açıklamasında "06/06/2016 tarihinde eczacılarımıza para ödemediği takdirde artık Suriyeli sığınmacıların ilaçlarını karşılayamayacağımızı üzülerek bildiririz" denilmektedir. Sığınmacıların ilaçlarının karşılanmaması ciddi sağlık sorunları yaratacaktır.

 

            Bu bağlamda;

           

1.         15 Ekim 2015 tarihinden beri geçici koruma statüsündeki yabancılara ait reçete ödemelerinin yapılmadığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise ödeme yapılmamasının gerekçeleri nelerdir?

2.         Geçici koruma statüsündeki yabancılara ait reçete kontrollerinin örnekleme olmadan yapıldığı, reçete incelemedeki personel sayısının yetersiz olduğu iddialarını nasıl değerlendirmektesiniz?

3.         Sorunun çözümü konusunda herhangi bir çalışmanız mevcut mudur? Mevcut ise bu çalışmanın içeriği nedir?

4.         Bilindiği üzere kamplarda yaşayan sığınmacıların reçeteleri kamp görevlileri tarafından eczanelere iletilmektedir. Ancak reçete kontrollerinde hastanın imzasının bulunmamasının sorun edildiği iddialarını nasıl değerlendirmektesiniz?

5.         Şanlıurfa 27. Bölge Eczacı Odası 06/06/2016 tarihine kadar ödeme yapılmaması durumunda sığınmacıların ilaçlarını karşılamayacaklarını belirtmiştir. Bu durumda sığınmacıların sorun yaşamaması için bakanlığınızca herhangi bir önem alınmış mıdır? Alınmış ise bu önlemler nelerdir?