SİYASET
Giriş Tarihi : 11-07-2016 13:22   Güncelleme : 11-07-2016 13:22

Baydemir Mevsimlik Tarım İşçileri - Sağlık Bakanlığı Sordu

Haber Merkezi Gaphaberleri.com Şanlıurfa (Rıha)

Baydemir Mevsimlik Tarım İşçileri - Sağlık Bakanlığı Sordu

HDP Urfa vekili Osman Baydemir'in mevsimlik tarım işçilerinin sağlık sorunları konusunda Sağlık Bakanlığı’nın cevaplandırması için sunduğu soru önergesi ektedir.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından Anayasanın 98’inci ve İçtüzüğün 96 ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                             

Osman BAYDEMİR                                                                                                                                                      

Şanlıurfa Milletvekili

 

Türkiye'de senelerdir yaşanan mevsimlik tarım işçi göçlerinin önüne geçilememiş, göç eden yurttaşların sorunları da katlanarak artmıştır. Urfa ilimiz ve ilçelerinde de ciddi geçim sıkıntısı çeken, topraksız veya toprakları olmasına rağmen bunları tarımsal sanayinin gelişmemesinden dolayı işletemeyen aileler, Türkiye'nin dört bir yerine dağılmakta ve adeta karın tokluğuna tüm aile bireyleri tarlalarda çalışmaktadırlar. Araştırmalar, Urfa'dan binlerce mevsimlik tarım işçisinin Türkiye'nin birçok iline dağıldığı bilgisini göstermektedir. Basında yıllardır yer bulan mevsimlik tarım işçilerin yaşam koşulları ve var olan sağlık sorunları, işçi göçlerinin başladığı bu aylarda tekrar gündeme gelmekte, göç eden aileler sorunlarını dile getirmekteler. Her yıl bir tekrarı yaşanan, binlerce mevsimlik tarım işçisini ilgilendiren sorunlara dair kalıcı çözümlerin üretilmemesi, bütüncül bir politikanın inşa edilmemesi, yadsınamayacak önemdeki sorunların da katlanarak artmasına neden olmaktadır. Mevsimlik tarım işçilerinin sağlık hizmetlerine erişimi ve koşullardan kaynaklı yaşadıkları sağlık sorunları da bu çerçevede önem arz etmektedir.

Bu gerekçelerle; 

1-            Araştırmalar, her beş mevsimlik tarım işçisinden ikisinin tarladaki işlerin yoğunluğu ve uzaklık nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşamadığını göstermektedir. Tüm işçilerin sağlık hizmetlerine sorunsuz bir şekilde erişmesi için Bakanlığınız ne tür adınlar atmaktadır? 

2-            Kaç mevsimlik tarım işçisi sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaktadır? Kaç mevsimlik tarım işçisi halen sağlık sorunlarına dair maliyetleri kendileri karşılamak zorunda bırakılmaktadır? Her tarım işçisinin sağlık güvencesine ücretsiz erişimini sağlamaya yönelik diğer Bakanlıklarla ortak yaptığınız bir çalışma var mıdır?

 

3-            Yapılan araştırmalar tarım işçilerinde doğurganlık hızının Türkiye ortalamasının iki kat daha fazla, ölü doğumların 5 kat daha fazla olduğunu işaret etmektedir. Ölü doğumların Türkiye ortalamasının bu kadar üzerinde olmasının nedenleri nelerdir? Bu ölümlerin önüne geçmek için Bakanlığınızca atılan adımlar nelerdir?

4-            Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları mekânların sağlık koşullarına dair Bakanlığınız bünyesinde yapılan incelemeler- tespitler var mıdır? Var ise, koşulların düzeltilmesi ve bir standartın yakalanabilmesi için Bakanlığınızca yapılan çalışmalar nelerdir?

5-            Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları rahatsızlıklar nelerdir? Bu rahatsızlıkların kaçı beslenme ve ortamın sağlıksız koşullarından kaynaklanmaktadır? Bu rahatsızlıkların önüne geçilmesi için Bakanlığınızca aldığınız önlemler nelerdir?

6-            Mevsimlik tarım işçilerinin arasında yer alan çocuk işçilerin yaşadığı sağlık sorunları nelerdir? Bu rahatsızlıkların önlenmesi için Bakanlığınız tarafından yapılan çalışmalar var mıdır?

7-            Yapılan araştırmalarda mevsimlik tarım işçilerinin, %70'inin ilaçlama yaparken maske takmadığı ve %90’nın tulum/ilaçlama kıyafeti giymediği belirtilmektedir. Bu durumun yarattığı sağlık sorunları nelerdir?   

8-            Mevsimlik tarım işçilerinin sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması için Bakanlığınızın istişarede bulunduğu ve birlikte hareket ettiği Bakanlıklar ve kurumlar hangileridir? Ne tür ortak çalışmalar yapılmaktadır?