https://www.urfadabugun.com/files/uploads/user/-52016f119b.jpg
Mehmet CANBEK

Cumhurbaşkanımıza Mektup

25-02-2018 19:56

Sayın Cumhurbaşkanım…

Bizler Karaköprü İlçesi, Küçük Tülmen Mahallesine bağlı Çıtıkkale mezrasında İkamet etmekteyiz. Köyümüz 70 haneden oluşuyor.

Köyümüzün nüfus olarak 600 nüfuslu bir yerleşimi alanı; köyümüze yüz elli (150) metre uzaklıkta bulunan Limak Çimento fabrikasına ait taş ocağı her türlü yaşam alanımızı etkilemekte; daha doğrusu başta güvenlik olmak üzere, tüm yaşama alanımız risk altındadır.

Çıtıkkale köy sakinleri ve çevre köyleri bu taş ocağın kapatılmasını istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım…

Yaklaşık 30 yıldır burada faaliyet gösteren Limak Çimento Fabrikasına ait olan bu Taş ocağı, Köyümüzün ve çevre köylerin Tarım gelirini yüzde 50’nın altına düşürmüş, bundan 15 yıl öncesine kadar, Hayvancılığının yaygın olduğu bölgemizde, Taş ocağının riskinden dolayı tek bir hayvan bile kalmadı. Taş Ocağında yapılan patlamaların Çevre yaydığı kimyasal tozdan, dumanda tarım alanlarımız oldukça olumsuz etkilenmektedir.

Vatandaşın kendi imkânları ile vurdukları sondaj kuyuların zarar görmekte, bazı kuyular kaymalardan dolayı tıkanmakta.

Sayın Cumhurbaşkanım…

Köyümüzün batısında bulunan binlerce dönüm arazilerimiz var. Bu arazilerimize olan yolu taş ocağı tarafından tahrip edildi, malzeme(Taş) çıkarıldı. Yüzde yüz Çiftçi olan köylümüz Tarım arazisine vatandaş gidememektedir. Vatandaş kendi arazisine gitmek için, taş ocağının içinde tehlikeli ve riskli bölge olmasına rağmen buradan gitmek zorunda kalıyor.

Bunun defalarca Şanlıurfa Limak Çimento genel Müdürü Alican Marangoz’a İletmemize rağmen kendisi ve diğer yönetici arkadaşları ilgilenmedi.

Sayın Cumhurbaşkanım…

Yaklaşık 300 yıllık geçmişi olan tarihi niteliği olan bir köyümüzdür Çıtıkkale köyü; köyümüzde bulanan tüm tarihi kerpiç evlerimizin hepsi, bu taş ocağında yapılan patlamalardan dolayı yıkıldı; kerpiç evler yerine yapılan Beton evlerin çoğu çatlamış, tehlikeli arz etmektedir.

Gece çalışmaları yasak olduğu halde, bazen gecede çalışarak, bizleri her rahatsız etmekteler….

Çalışma şartları ve koşullarını tamamen kendilerine göre ayarlamaktalar

Sayın Cumhurbaşkanım…

Taş ocağının bulunduğu köy (ÇITIKKALE) ve Çevre köylerin tümünde Fıstıkçılık yapılmakta. Taş ocağında çıkan kimyasal toz ve dumandan dolayı milyonlarca Fıstık ağacı tehdit altındadır.

Limak Çimento Fabrikasının taş ocağında yapılan patlamalardan ve bu patlamalar sonucunda yayılan kimyasal dumanda olumsuz etkilenen başta Çıtıkkale, Küçük Tülmen ,Tülmen , Kırkpınar köyü, Kesmetaş ve Baltaş köylerinde bulunan milyonlarca Fıstık ağaçları, zeytin, badem, üzüm tiyekleri tehdit altında, kimyasal dumanda ve sarsıntıdan dolayı ürün verimi çok düşmekte, fıstık ağaçları kurumakla yüz yüze gelmişlerdir.

Diğer, Badem, Zeytin, incir ve çeviz bahçeleri ’de aynı şekilde tehdit altında; Şanlıurfa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Üniversite, Büyükşehir, İlçe Belediyeleri veya Ziraat kuruluşları bu köylerde inceleme yaptıkları takdirde, buradaki zararı ve riski göreceklerdir.

Bu köylerin bulunduğu havza tamamen Fıstık, Zeytin, Badem , Çeviz ve Üzüm bağlarında Oluşmakta, iş istihdamı olarak ortalama bin (1000) kişi bu tarım alanlarında istihdam edilmekte, fakir fukara evine ekmek götürmekte.

Sayın Cumhurbaşkanım…

Şahsım ve Köylülerimiz (Çıtıkkale ) ve diğer çevre köyleri defalarca, bizlere her türlü zararı olan bu taş ocağını şikayet ettik ; maalesef tüm kurumlara, çimento fabrikasından yana tavır koydular. Binlerce insanın, milyonlarca Fıstık ağacının ve binlerce tarım alanın onlar için hiçbir önemi olmadı. Şanlıurfa Valiliğine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Tarım İl müdürlüğüne, Çevre Şehircilik Bakanlığına, Karaköprü kaymakamlığına, Karaköprü Belediye Başkanlığına, İl Jandarma komutanlığına dilekçeler verildi.ve sayısızca haber olmasına rağmen, tek bir adım atılmadı.

Çıtıkkale sınırları içinde bulunan taş ocağına ait ÇED raporunun ivedi olarak iptal edilmesini istiyoruz. Bu alana ÇED genişletme raporu nasıl verilmiş, bunu hala anlamış değiliz.

Sayın CumhurBaşkanım…

Limak Çimento fabrikasına ait bu taş ocağı kapanmadığı müddetçe, SOMA’da yaşayan benzer bir facia ile bizde karşı karşıya kalabiliriz.

İllaki bu taş ocağı yerinde kalacaksa, siz değerli Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle, köyümüzün başka bir alana taşınmasını isteriz. Başkada bir çözüm yolu bulunmuyor. Köy taşınma işini bile Bakanlık, Valilik ve Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü ile ve Limak yöneticileri konuştuk fakat durumumuzu kaale alan olmadı

Gereğini bilgilerinize saygıyla arz ederiz.

Neler Söylendi?