https://www.urfadabugun.com/files/uploads/user/-52016f119b.jpg
Mehmet CANBEK

MÜLTECİLER VE DOĞRUDAN TEMİN

12-12-2019 23:01

Şanlıurfa kamuoyunu çok meşgul eden, yerel medyanın üzerinde önemle durduğu Kamu kurumların ve Belediyelerin haksız, kanunsuz ve rantçılara fırsat sağlamak için İhalelerde Doğrudan temin yöntemini kullandıklarını herkesçe malum...

 

 Geçen hafta Ankara’da üç gün süren medya ve Mülteciler toplantılarına Gazeteci olarak davet edildik. Burada gerek ben, gerekse Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Başkanı Tahir Gülebak, özelikle Suriyeli Mültecilerle ilgili görüşlerimizi, Şehrimizde yaşanan mülteci sorunlarını, onların Urfa’ya kattığı külfeti yüksek sesle dile, gündeme getirdik

 

Söylemlerimiz katılımcılar tarafından kabul ve takdir gördü.

 

Ankara’daki bu toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Mehmet Karacada gün boyunca katıldı. Durum değerlendirmesi yaptı

 

Kendisiyle bir saat kadar mülteci sorunlarını ve Urfa’da taban yapan Doğrudan temin İhaleleri üzerinde konuştuk. Türkiye’de en çok mültecinin Urfa’da bulunduğunu, doku, kültürel, eğitim ve sosyal farklılıkları ele aldık. Katılımcılarla paylaştık

 

Tabii biz yerelde olduğumuz için bu sorunlara, katılımcılara göre daha vakıf olduğumuzu gördük.

 

Buradaki(Urfa mülteci) sorunların başta Ankara’da ve yüksek mevkilerde çok iyi bilinmediğini de net olarak kavramış olduk.

 

Demek ki sürekli kendimizi ve sorunları anlatmamız gerekiyor.

 

 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Karaca’ya ilettiğimiz bir diğer konu İse Şanlıurfa’da doğrudan temin İhaleleri oldu.

 

Başkan Gülebak ve Ben Urfa’da Başta Belediyeler, Harran Üniversitesi, Tugay, DSİ, Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü, Tarım İl müdürlüğü, Sağlık İl müdürlüğü, GAP İdaresi ve diğer Kamu Kurumların yaptıkları doğrudan temin ihalelerini tüm detaylarıyla Sayın Karacaya İlettik.

 

Kendisi de Urfa gibi bir yerde, bu denli doğrudan temin İhalelerin yapılmasını doğru olmadığını, Doğrudan teminlerin Devletin zararına olduğunu, kurumların buna fırsat vermesinin doğru olmadığını,

 

 konuyu incelemeye alçaklarını belirtti.

 

Karaca “Gerekli tedbirleri almalıyız”.

 

 İhale Konularının çok hassas ve önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Basın Enformasyon Eski Genel Müdürü Mehmet Karaca, Urfa’da bazı sorunların olduğunu bildiklerini, fakat doğrudan teminlerin bu kadar fazla olduğunu bilmediklerini, konuyu önce Vali bey’le görüşeceklerini, Doğrudan temin oranlarına bakacaklarını, doğrudan teminin limiti ve şartlarının belli olduğunu açıkladı, Cumhurbaşkanı Başdanışman karaca “Doğrudan Temin İhalelerin sadece olağan üstü şartlar için geçerlidir. Çok şükür Ülkemizde olağanüstü şartların olmadığını, kurumların yüksek rakamlı işleri doğrudan temin yoluyla bölme yoluna gitmelerinin yasal olmadığını…” sözlerine ekledi.

 

 Ben ve Başkan Gülebak Urfa Valisi Sayın Erinin ve Basın İlan Müdürü Osman Bolluk beyin bu konuda ciddi caba içinde olduklarını da Sayın Karacaya anlattık.

 

Velhasıl Ankara’da bile Urfa’daki Doğrudan teminleri konuştuk

 

Şehir’e bakın; gelişimle, kalkınma ile değil, Doğrudan temin İhlalleri ile Türkiye’nin gündemine geliyor.

 

Birçok meslektaşımızdan sorduk; hatta farklı Şehirlerin doğrudan temin ihalelerine baktık.

 

Urfa ile bir kıyaslama yaptık

 

Arada uçurumun olduğunu net gördük.

 

Yine kayıp eden Urfa oldu.

 

Rantçılar ve piyonları hala kazanıyor, Devletin sırtından…

Neler Söylendi?