https://www.urfadabugun.com/files/uploads/user/-018b363c43.jpg
İbrahim Uygur

Kentsel Dönüşüm ve Şanlıurfa Belediyesi

13-12-1901 23:45

Sorunun asıl nedeni GAP’la birlikte gelişen Şanlıurfa’da tarımın insan gücünden ziyade modern aletlerle yapılması ve insanların işsiz kalarak şehire göçe başlaması , şehrin yoğun göç aldığı Şanlıurfa’da yerel yönetimin kaçak yapılaşmanın önüne geçememesi çarpık kentleşme giderek artması ve çözümsüzlüğün çözülmesi için herhangi bir adımın atılmaması endişe vericidir.

 

Bu Şehir hepimizin çarpık yapılaşma Şanlıurfa’nın kaderi olmamalı bu sorun şimdiye dek gerek yerel yöneticiler gerekse siyasilerin dikkatini çekmedi,ya da kimse bu sorunun altına eline koymak istemedi.İstememelerinin bir tek nedeni olabilir o da siyasi oy hesaplarının olduğu apaçıktır.

 

Aslında geçenlerde meclisten geçen kentleşme yasasıyla yerel yönetimlere çok önemli yetkiler verildi.Fakat sanki yasa çıkmamış gibi hiçbir çalışma yapılmamıştır.

 

Bu çıkan yasada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya belediyeler ile il özel idarelerine çok önemli yetkiler verildi. Hazine dışındaki kamu idarelerin mülkiyetinde olan taşınmazlar da belediyelere bedelsiz devredilebilme imkânı verildi.

 

Belediyelere her türlü imar ve yapılaşma geçici olarak durdurulabilecek Belediye, kanun kapsamındaki proje ve uygulamalar süresince, riskli alanlarda, riskli alanların bulunduğu taşınmazlarda ve rezerv yapı alanlarında, her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini geçici olarak durdurabilecek.

 

Bu taşınmazlar, tahsis ve devir işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar Maliye Bakanlığı'nca satılamayacak, kiraya verilemeyecek, tahsis edilemeyecek.

 

Bakanlık, belediyelerin talep etmesi halinde, hak sahiplerinin de görüşü alınarak, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara, elektrik, su, doğalgaz hizmetleri verilmeyecek, verilen hizmetler de durdurulacak.

 

Aslında bu yasa ile Belediyelere çok önemli yetkiler verilmiş durumda. Belediyeler bu çarpık yapılaşma olan semtlerde gecekondu dönüşüm projeleri ile daha modern ve güzel yapıların yanında çevre düzenlemeleri, alt yapı ve üst yapıları ile GAP’ın Başkenti olan Modern ve peygamberler şehrine yakışır bir Şanlıurfa meydana getirilebilir.

 

Yeter ki niyetimiz iyi olsun kazanan Urfa ve Urfalı olacaktır.

Neler Söylendi?