YEREL
Giriş Tarihi : 27-08-2023 08:47

Resmi Gazete başlıkları

Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Resmi Gazete başlıkları
İçerik

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

ibrahim uyguribrahim uygur