Yılın ikinci yarısından itibaren Enflasyon düşmeye başlasıyla elimiz rahatlayacak. Enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor "ifadesini kullandı.

Enflasyon neye göre artar.

Enerji, hammadde ve iş gücü maliyetlerindeki yükselmeler üretim maliyetlerinide artırır bu artışlar üretici fiyatlarına da baskı yapar ve fiyatı artışlarına neden olur.

Yine üretim kapasitesinin sınırlı olduğu durumlarda talep arza göre daha hızlı artar ve fiyatların yükselmesine sebep olur.

Yüksek enflasyonun düşürülmesi ekonomik istikrarın sağlanması ve fiyatların daha sürdürülebilir bir seviyeye çekilmesi ile olur.

Enflasyonun düşürülmesi uzun vadeli bir süreçtir.

Atılacak adımlar ekonomik koşullara, ülkenin durumuna ve enflasyon nedenlerine göre belirlenir.

Yüksek enflasyonla mücadele etmek için çeşitli ekonomik politika araçları ve stratejiler ortaya koymakla olur.

AKP 2002' de İktidara geldiğinde enflasyon yüzde 29 idi.

AKP iktidara geldiğinde enflasyonu düşürmek için ekonomik politikalara ve çeşitli stratejilere baş vurmadı.

Tam tersine üretimi, yatırımı artırmadı üretim ve yatırımları artırmak için ne kadar Cumhuriyetin varlıkları varsa onları da ya pul parasına özeleştirdi ve ya kapısına kilit vurdu.

22 yıldır uyguladığı yanlış ekonomik politikalarla enflasyonu yüzde 67' ye çıkardı ki çarşı pazarda ki enflasyon daha fazladır.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 1991 Seçimleri öncesi diğer parti liderleri ile çıktığı bir tv açık oturumunda bu gün vatandaşın hayatını çekilmez hale getiren enflasyon için aynen şunları söylüyordu" Enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Milletleri içinden bozan bir olaydır.

Enflasyon sadece pahalılık olayı değildir.

Ahlâkı bozar, borcu olan borcunu ödemez, alacağı olan alacağını alamaz.

Hırsızlıktan, soygundan, fuhuşa kadar hemen hemen bütün yolları açar.

Toplumun içini bozan bir olaydır onun için Batılılar, enflasyonu bir numaralı halk düşmanı derler. Tek kollu canavar derler.

Battı enflasyondan fevkalade çekinir "

Evet Enflasyon halk düşmanıdır insanlar yüksek enflasyon ortamında huzurunu kaybeder, aile fertlerinin ilişkilerinin bozulmasına sebep olur.

İnsanlar birbirine olan güvenini yitirir ve sürekli aldatılmışlık duygusuyla yaşarlar.

Orta sınıflar yaşama enerjilerini kaybeder.

Bugün akp İktidarının uygulamalarına baktığımızda sanki Enflasyonu siyasi bir tercih olarak görüyor.

Ekonomik uygulamalarına baktığımızda enflasyon bedelini halkın ödediği zenginlere aktardığı bir transfer modeli olarak görüyoruz.

AKP'nin ekonomik politikalarına baktığımızda enflasyon ile mücadelesi tamamen siyasi bir tercih olarak görüyoruz.

Uyguladığı model imtiyazlı sınıflar oluşturyor ve bir avuç insanın zenginleşmesine sebep oluyor.

Son açıklanan enflasyon rakamları bu düzeni açıkça ifşa etmektedir.

Gerçekten Enflasyonu düşürmek istiyorsa aylık yüzde 10 Enflasyon ile sıkıntı içindeki insanlara daha ağır vergiler yüklemek değildir.

Vergiyi imtiyazlı sınıflardan almak ve orta ve dar gelirli sınıflara aktarmak ile olur.

Bunu yapmakmak yüksek enflasyonu siyasi bir tercih görmektir.

Süleyman Demirel İktidarlarında hep enflasyon tedbirlerini almıştır.

Örnek 1965- 1971 Adalet partisi iktidarında enflasyon yüzde 5 kalkınma hızı yüzde 7 idi.

Üretim ve sanayileşme hızla artmıştır ve tarımı canlandırmak için devasa Barajlar ve makineleşmeye çok önem vermiştir.

Son yıllarda işsizlik cinnet geçiren boyutlara gelmiş, gençler evlenemiyor , evlenenler zor ekonomik koşullardan boşanıyor.

Çarşı Pazarlar da her gün kavgalar oluyor.

Milletin çoğunluğunu yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında inletmek ve sadaka kültürü ile oy devşirmektir buna tevessül edenlere yazıklar olsun.

Mustafa Polat Şanlıurfa Demokrat parti il başkanı