2007' de Doğru yol partisi genel başkanı Mehmet Ağar ve Anavatan partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu ile birlikte DYP ve ANAP birleşmesi ile Adının Demokrat parti olarak değiştirilmesiyle DYP ' nın hukuki varlığı sona ermiştir.

Anavatan partisine gelince 2007' de DYP genel başkanı Mehmet Ağar ve Anavatan partisi genel başkanı Erkan Mumcu ' nın resmiyette kavuşturmadığı birleşme 31 Ekim 2009'da Ankara Atatürk Spor salonunda Demokrat parti genel başkanı Hüsamettin Cindoruk ve Anavatan partisi genel başkanı Salih Uzun başkanlığında yapılan DP ve Anavatan kongresinde 1983' de kurulan Anavatan partisi kendini fesh ederek Demokrat parti çatısı altında birleşerek kendi tüzel kişiliğine resmen sona erdirmistir.

 Kongre sonrası Anavatan partisi tarafından alınan karar şu şekildedir:

" 20 Mayıs 1983 Tarihinde kurulmuş olan Anavatan partisi ' nın Demokrat parti ile birleşmesi amacıyla tüzel kişiliğinin sona ermesine, bu birleşme nedeniyle Anavatan partisinin Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereğince edindiği mal varlığını oluşturan taşınır - taşınmaz mallar, haklar , alacaklar ve borçlar ile kamu ve Özel hukuk işleri gerçek kişiler ve mahkemeler nezdinde, üyelik formlarında ve bunlarla ilgili her türlü evraktaki haklar , yetkililer ve yükümlülüklerin bütün sonuçlarıyla birlikte Demokrat Parti'yle , Demokrat parti addı altında birleşmesine karar verilmiştir diyerek kendi tüzel kişiliğine resmen son vermiştir.

Bu Karar Kongre salonunda Demokrat parti delegeleri tarafından onaylanarak kabul edilmiştir.

DP ile Anavatan partisi , resmen DP Çatısı altında ve DP genel başkanı Hüsamettin Cindoruk başkanlığında birleşmiş oldu.

Karar sonrası bandenizin de Salon da il başkanı ve delege olarak oy kullanmam sonrası DP genel başkanı Hüsamettin Cindoruk yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi şimdi eskisinden daha güçlü bir Demokrat Parti'nin olduğunu söyleyerek, " Olmaz diyorlar dı işte oldu, seçenek yok diyorlardı işte seçenek" dedi

Yine Anavatan partisi genel başkanı Salih Uzun ise , " Merkez sağın Fetret devri bugün Salonda sona erdi" diye konuştu.

 Bugün Doğru yol partisi ve Anavatan partisi adı altında siyaset yapanlara şunu hatırlatıyoruz Anavatan partisi ve doğru yol partisi birleşmesi ile meydana gelen Merkez sağ Demokrat Parti'yi bölmekten vaz geçin ve millet'i arkanıza katarak zihin kargaşasından vaz geçin.

 Rahmetli Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan partisi ve Rahmetli Demirel ' ın kurduğu Doğru yol partisi bu gün Demokrat parti tüzel kişiliğinde devam ediyor ve Genel başkanı da Sayın Gültekin Uysal' dır .

Sayın Demirel ve Sayın Özal bu ülkede hiç bir kimseyi ötekileştirmeden ülkenin tüm vatandaşların yüzde yüzünü kucaklamış ve ülkeye devasa maddi ve manevi eserlerle donatmışlar onların manevi şahsiyetlerine kendi siyasi menfaatleriniz için leke sürmeyin.

Mustafa Polat Şanlıurfa Demokrat parti il başkanı