SİYASET
Giriş Tarihi : 10-08-2022 23:59   Güncelleme : 11-08-2022 09:02

Başkan Polat Kalkınmada Meslek Liselerinin Rolüne Dikkat Çekti

Demokrat Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Polat ülke kalkınmasında meslek liselerinin önemine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte o paylaşım;

Başkan Polat Kalkınmada Meslek Liselerinin Rolüne Dikkat Çekti

TÜRKİYE 'NIN KALKINMASI VE SANAYİLEŞMESİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ İLE OLACAKTIR:

Endüstri meslek liseleri bizim eğitim sistemimizde ve sanayileşmemizde çok önemli bir kuruluştur.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kirizden kurtulmanın yolu Endüstri meslek liselerini daha çok açmaktan geçer.

Bundan sonra Endüstri meslek liseleri daha çok önemli olacaktır.

Çünkü, sanayileşen Türkiye, Kalkınan Türkiye Globalleşen dünya ile rakabet eden Türkiye demektir.

 Her geçen gün artan nüfusuna iş imkânı sağlamak mecburiyetinde bulunan bir Türkiye ' de bir taraftan da sanayiye çalışan, becerikli, hünerli insanlar sağlamak mecburiyetindedir.

Türkiye ' de Endüstri meslek Lisesi'nin çok seçkin bir yeri vardır.

Ve bunun üzerinde hassasiyetle durulması gerekir.

Türkiye ' nın bu ekonomik kirizden çıkmanın anahtarı Türkiye ' nın her tarafında Endüstri gelişmelerine ön ayak olmak ve Endüstri' yi ülkenin her köşesine yaymakla mümkün olacaktır.

Gerçek kalkınma dediğimiz zaman kalkınma sadece ülkenin bir köşesinin kalkınmasıyla olmaz.

Her tarafını birden kalkındırmak için Endüstrileşmenin pilot rolü gördüğünü bilmemiz gerekir.

Ülkenin çeşitli köşelerinde bu Endüstrileşmeyi çok güzel geliştirmeliyiz.

Türkiye de Sanayileşmede duraklama yaşamaktadır.

Özeleştirme adı altında Cumhuriyetin bütün varlıklarını yok ettik

Bu vesileyle milyonlarca insan aşından ve işinden oldu.

Yeni iş imkânılarını da açmayınca pek çok gencimiz devlete iş tercih ediyor.

Fakat devleti idare edenler yandaşları da normal kapasitenin üzerinde işe yerleştirince devlet tıkanmış vaziyete geldi.

Bugün ki sıkıntıların başında devletin gelirlerinin, devletin cari masraflarını ödemede ki zorluğu geliyor.

Devletin hizmetlerini bu çalışanların yarısıyla görmek mümkündür.

Artık devlet bir iş yeri, istihdam yeri haline gelmiştir.

Bundan böyle daha fazla bir yük kaldırmasıda mümkün değil.

Türkiye ' nın en önemli sorunu budur.

Görülen şudur: bir tarafta gençlerimiz iş arıyor , öbür tarafta iş verenlerimiz, sanayicilerimiz işçi arıyor.

Çünkü iş arayan gençlerimizin işçi ariyan sanayici ve ya iş adamlarının işine yaraması lazım.

Yani Meslek liseleri aracılığı ile beceriyle, hünerle mücehhez gençler yetiştirmeliyiz ki çok kolaylıkla iş bulsun.

Beceri ve hüneri yok, sadece düz lisede aldığı diploma ile bir işe yaramaz çünkü artık böyle bir devir geride kaldı.

Onun içindir ki, gençlerimize eğitimle birlikte beceri vererecek olan , temel eğitimle birlikte sanat verecek olan ve kendi hayatını kazana bilme imkânını verecek olan, üretici bir güç verecek olan bu çeşit okulların yapılması Fevkalâde önemli ve zaruri hale gelmiştir.

Çünkü dünya ve Türkiye şartları değişiyor, bir tarafta eğitimin kalitesi ve eğitimin proğramlarını 21. Asrın şartlarına ve icaplarına göre vermeyi gerektirir.

Değişen dünya şartlarına uyabilecek bir toplumu meydana getirecek hazırlıkları ortaya koymak mecburiyetindeyiz.

Çünkü çağdaş toplum çağdaş eğitimi gerektiriyor.

Çağdaş eğitimin pek çok istekleri var.

Şimdi Türkiye ' nın en önemli ve önünde duran meselesi budur.

Bilginin en stratejik mete haline geldiği bir dönemde yaşıyoruz.

Önümüzdeki yüz yıl bilgi toplumu olmayı başarabilen ülkelerin söz ve ağırlık sahibi olacakları yüz yıl olacaktır.

Bunu için eğitimde bilim alanlarında mutlaka bilgi çağının getirdiği seviyeyi yakalamak mecburiyetindeyiz.

Esas zenginlik, esas servet budur.

Ulusların refah düzeyiyle, eğitim düzeyiyle arasında ki ilişki artık her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır.

Eğitim alanında kaydedilecek gelişmeyle ekonomik kalkınma birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturmaya başlamıştır.

Çağdaşlaşma, refah ve kalkınma hedefleri doğrultusunda çaba sarf etmek öncelikli meselemiz olmalıdır.

Bilgi çağının gereklerine artık suretle uyum sağlamak ve donanımlı gençler yetiştirmek yeniden " Büyük Türkiye" yi kurmak ve Uygar dünya ile yarış içinde geride kalmamamız gerekiyor.

Bu bakımdan eğitim kurumlarımızı çağdaş standartlara ulaşması için büyük bir seferberlik başlatılması elzem hale gelmiştir.

Demokratik kültür ve erdemlere sahip uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde yeteneklerini geliştirmiş, kendisine güvenen gençlerin yetiştirilmesi; temel stratejik önceliğimiz olmalıdır.

Dünya da artık yeni bir kalkınma anlayışı geçerli olmaya başlamıştır.

Kalkınma artık sadece devletin zenginleşmesi olarak görülmemektedir.

Gerçek kalkınma, bireyin mutluluğu ve refahının azamilestirilmesiyle irtibatlandırılmaktadır.

Bu ekonomik kirizden vatandaşların her gün yoksulluk ve açlık sınırının altına düştüğü bir dönemde Sanayinin tekrar şaha kalkması ile çıkmak mümkündür.

Bunun yolu da gençlerin meslek sahibi olması için ve sanayicilerin de kalifiye eleman bulması için Endüstri meslek liselerinin daha çok açılması gerekiyor.

Bize göre yüzde 75 endüstri meslek liseleri yüzde 25 diğer liseler olmalıdır.

Mustafa Polat Şanlıurfa demokrat parti il başkanı

AdminAdmin