Güneydoğu Anadolu ve Doğu Mezopotamya bölgesinde, geçmişten günümüze taşınan kültürel ve coğrafi mirası yansıtan bir dizi değişim gözlemleniyor. Dicle ve Fırat nehirlerinin berraklığı artarken, bereketli hilalin doğuşuyla birlikte coğrafyanın renkleri değişiyor.

Bu topraklarda yaşanan her olay, geçmişin izlerini taşıyan atalarımızın mirasını güçlendiriyor. Tarımın ve yaşamın kök saldığı bu topraklar, her zaman bizimle birlikte nefes alıyor ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak için kararlılıkla çalışıyoruz.

Coğrafyamız Kader Değil, Atalarımızın İzleriyle Yaşıyor

Bu topraklarda canımız yanmasına rağmen, atalarımızın, dedelerimizin ve babalarımızın doğduğu, yaşadığı, tarım yaptığı ve kültürlerini inşa ettiği bu coğrafyada, ataerkil izlerini terk etmeyeceğiz. Geçmişimizin mirasını korumak ve gelecek nesillere taşımak için her zaman mücadele edeceğiz.